English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
`


خریدخدمات داروی داروخانه در مراکز شهري-روستایی و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان پیرانشهر (برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی) درجریان سال 1399-1400
خریدخدمات داروی داروخانه در مراکز شهري-روستایی و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان پیرانشهر (برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی) درجریان سال 1399-1400
شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در نظر دارد خریدخدمات داروی داروخانه در مراکز شهري-روستایی و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان پیرانشهر (برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی) درجریان سال 1399-1400 به واجدین شرایط واگذار نماید.
 ٠٨:٥٣ - 1399/03/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری داروخانه مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش مرکزبهداشت شهرستان چالدران بصورت استعلام بهاء (مرحله دوم)
بدینوسیله شبکه بهداشت و درمان چالدران در نظر دارد محل داروخانه مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش مرکزبهداشت شهرستان چالدران را بصورت استعلام بهاء واگذار نماید
 ١١:٣٤ - 1399/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
استعلام واگذاری دستگاه بی خطرساز زباله بیمارستان شهید بهشتی چالدران در سال 99 ( مرحله دوم )
واگذاری امور مربوط به جایگاه بیخطر ساز زباله بیمارستان شهید بهشتی چالدران
 ١١:٢٥ - 1399/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
نوبت دوم
استعلام اجاره بهاء محل داروخانه های سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستائی شبکه بهداشت ودرمان پلدشت در سال 99نوبت دوم
قبل از ارائه پیشنهاد قیمت، بازدید از محل مورد اجاره استعلام بهاء بیمارستان امام خمینی ( ره) و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستائی پلدشت الزامی می باشد.
 ٠٨:١٣ - 1399/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
استعلام چاپ و تکثیر سلماس
استعلام چاپ و تکثیر سلماس
 ١٢:٠٤ - 1399/03/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>